« Najít podobné dokumenty

Město Mladá Boleslav - Stanovení přechodné úpravy uzavírka ul. Na DUbcích a Východní Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mladá Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO.pdf
'
<br> JAZNAK spol.s r.o.- dopravní Značení,XXXXX XXXXXXXX
<br> Strana: X z X
<br> Dopravní opatření při opravě kanalizačního a vodovodního potrubí v obci Dubce
<br> Evidenční číslo: S 10046
<br> Stávajlcl DZ \: rozporu s uzavírkou zakrýt!
<br>.? „_ Východní
<br> - Schválll: ing.XXXXX XXXXX
<br> Digitálně podepsal ing.XXXXX XXXXX Datum: XXXXXXXX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Datum: XX.X.2022
Stanovení přechodné úpravy – řízení bez návrhu.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X z X Čj.: XXXXXX/XXXX/ODSD/JaNo Spisová značka: XXXXXX/XXXX/ODSD/JaNo Č.j.: 119558/2022/ODSD/JaNo Vyřizuje/Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX E-mail: novakovaj@mb-net.cz Datum: XX.09.2022 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 21.09.2022 podala firma Brabec & Brabec stavební s.r.o <.>,Nádražní 193,Mníšek,463 31 Chrastava,IČO: 25493540,DS: rnnsnrc a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravní inspektorát XXXXX XXXXXXXX KRPS-XXXXXX/ČJ-XXXX-XXXXXX-KOM ze dne XX.XX.XXXX I.ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy podle ust.§ 173 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád spočívající v umístění svislého dopravního značení pro dopravní omezení a úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci v ul.Na Dubcích,Východní v úseku od ul.Na Dubcích po ul.Šámalova v Mladé Boleslavi z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace po max.50 m dle postupu prací,a s tím související dopravní opatření v okolních ulicích Lesní,a Šámalova,v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením,které je nedílnou součástí tohoto stanovení.Úsek úplné uzavírky: místní komunikace u...

Načteno

edesky.cz/d/5668751

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mladá Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz