« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení veřejnou vyhláškou OOP č.116/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

d53c8c544cde45e885d5226676545c87.pdf (244.45 kB)
Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 430,fax 325 614 486,e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz
<br> ____________________________________________________________________________________________
<br> e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-11,12-17 hod.čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ: po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br>
<br> PORR a.s <.>
Dubečská 3238/36
100 00 PRAHA 10
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
JID:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM
<br>
9.8.2022
<br> MEUPDY/0060139/DOP/2022/SGL
MEUPDY/0066736/DOP/2022/SGL
MUP160005327490
<br> XXXX XXXXXXXXX Glattová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
gombikova@mesto-podebrady.cz
<br> 5.9.2022
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy č.116/2022
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.§ 61 odst.1)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových
komunikacích podle ust.§ 124 odst.1,6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o provozu na pozemních komunikacích),ve
znění pozdějších předpisů,na základě žádosti firmy PORR a.s <.>,se sídlem Dubečská 3238/36,100 00
Praha 10,IČ 430 05 560,ze dne 9.8.2022,zastoupené na základě plné moci ze dne 24.2.2022
firmou ASIG s.r.o <.>,se sídlem Budovatelů 324,533 12 Chvaletice,IČ 259 54 849,po předchozím
písemném stanovisku Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje <,>
Územního odboru vnější služby Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831,28...

Načteno

edesky.cz/d/5668725

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz