« Najít podobné dokumenty

Obec Domašín - Z1 ÚP Domašín - výroková část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z1 ÚP Domašín - výroková část
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Domašín,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,v platném znění („stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 a 55 odst.2
stavebního zákona,§ 13 přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně plánovacích podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění,§ 171
a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,ve spojení s ustanovením § 188
odst.3 a 4 stavebního zákona
<br>
<br>
<br> vydává usnesením zastupitelstva obce Domašín č.00/2022 ze dne 00.00.0000
<br>
<br>
<br>
<br>
Změnu č.1 územního plánu Domašín
<br>
formou opatření obecné povahy č.0/2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Základní údaje
<br> Stupeň dokumentace:
Změna č.1 územního plánu Domašín
<br> Pořizovatel:
Pořizovatel dle § 24 zákona č.183/2006 Sb.: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zpracovatel:
ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
Mladenovova XXXX
XXX XX Praha X
Číslo autorizace ČKA 02 748
<br>
Změna č.1 ÚP Domašín je pořizována zkráceným postupem.Podkladem pro usnesení
zastupitelstva obce Domašín o pořízení změny č.1 ÚP Domašín zkráceným postupem je:
<br> - zpráva o uplatňování ÚP Domašín,schválená ZO 19.3.2021
- stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru životního prostředí:
- čj.KUUK/07521/2021/ZPZ ze dne 1.6.2021
<br> Zastupitelstvo obce Domašín schválilo pořízení Změny č.1 územního plánu Domašín ( dále
změny č.1 ÚP Domašín) zkráceným způsobem podle § 55a a následujících Stavebního zákona
v platném znění a to na základě usnesení Zastupitelstva obce Domašín č.21/2022 ze dne 19.3.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> 1a) Vymezení zastavěného území
<br>
Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 1.8.2022 <.>
<br> Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:
<br> - 1a výkres základního členění...

Načteno

edesky.cz/d/5668601

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz