« Najít podobné dokumenty

Obec Borovnička - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borovnička.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

82169-2022_seaBorovničkaDoskočil_Tomáš_a_EbonnistudnaSSPPNVr[1].pdf [0,52 MB]
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
<br>
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300¨
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - O ŽP / 8 2 1 6 9 - 2 0 2 2 / s ea 2 6 3 7 1 - 2 0 2 2
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 3 1.2
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : M g r A n d r ea Š év l o v á
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 6 1
E - m a i l : s ev l o v a.a n d re a @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 2 2.0 9.2 0 2 2
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 106 odst.1 a § 104 odst.2 písm.c) zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil žádost o
povolení odběru podzemní vody a ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě studny,které dne
17.08.2022 podali žadatelé (účastník řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu):
<br>
XXXXXX XXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
Vršce čp.X
<br> 507 33 Vršce
<br>
Ebonni Doskočil (07.04.1991)
Batley Close čp.8
<br> HU9 4QX Kingson upon HUll
<br>
ČÁST A
Povolení k nakládání s vodami
<br>
I.vydává povolení k nakládání s vodami
<br>
podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1.zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákon...
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
<br>
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300¨
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - O ŽP / 8 2 1 6 9 - 2 0 2 2 / s ea 2 6 3 7 1 - 2 0 2 2
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 3 1.2
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : M g r A n d r ea Š év l o v á
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 6 1
E - m a i l : s ev l o v a.a n d re a @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 2 2.0 9.2 0 2 2
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 106 odst.1 a § 104 odst.2 písm.c) zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil žádost o
povolení odběru podzemní vody a ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě studny,které dne
17.08.2022 podali žadatelé (účastník řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu):
<br>
XXXXXX XXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
Vršce čp.X
<br> 507 33 Vršce
<br>
Ebonni Doskočil (07.04.1991)
Batley Close čp.8
<br> HU9 4QX Kingson upon HUll
<br>
ČÁST A
Povolení k nakládání s vodami
<br>
I.vydává povolení k nakládání s vodami
<br>
podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1.zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákon...

Načteno

edesky.cz/d/5668583

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borovnička      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz