« Najít podobné dokumenty

Obec Líšná - usnesení a zápis 25-2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení a zápis 25-2022.pdf
OBEC LÍŠNÁ
Líšná č.10,PSČ 751 15,p.Domaželice
Tel.: 605 536 490,588 881 317 email: ou@obeclisna.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Zápis a usnesení z 25.zasedání zastupitelstva obce Líšná <,>
<br> konaného dne 12.9.2022 <,>
<br> v kanceláři Obecního úřadu Líšná,Líšná č.10
<br> _____________________________________________________
<br>
Datum konání: 12.9.2022
<br> Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod
<br>
<br> Přítomni zastupitelé: H.Lounová,Mgr.L.Pospíšilová.L.Ospalíková <,>
<br> M.Tomčíková,H.Jasníková,J.Vozák,L.Vinklárek
<br> ________________________________________________________________________________
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Líšná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 hodin
<br> starostkou obce Hanou Lounovou (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo svoláno v řádném termínu,informace podle § 93
<br> odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Líšná zveřejněna v souladu se
<br> zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 4.9.2022 do 13.9.2022.Současně byla zveřejněna na
<br> „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále konstatovala,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
<br> všech 7 členů zastupitelstva),zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu J.Vozák,M.Tomčíková.Zapisovatelem bude starostka obce
<br> H.Lounová.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br>
<br> 2.Schválení programu
<br>
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
<br> desce <.>
<br>
<br> 1.Návrh rozpočtu obce Líšná na r.2023
<br> 2.Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku ze psů
<br> 3.Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku za obecní systém
<br> odpadového hospodářství
<br> 4.Územní plán obce Líšná – Dodatek ke smlouvě o dílo
<br> 5.Smlouva o po...

Načteno

edesky.cz/d/5668570

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz