« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Felbabka 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-z-prezkoumani-obce-felbabka.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 097751/2022/KUSK Stejnopis č.2 Spisová značka: SZ_O27494/2022/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce FELBABKA IČ 00233226
<br> za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Felbabka za rok 2022 bylo zahájeno dne 01.08.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21.09.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Felbabka Felbabka 79 268 01 Hořovice
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX Obec zastupovali: XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - místostarostka XXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- fínanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>

Načteno

edesky.cz/d/5668558


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz