« Najít podobné dokumenty

Obec Libín - Zápis zastupitelstva č. 42

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zastupitelstva č. 42
1
<br>
<br> Zápis č.42
<br>
z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Libíně,konaného dne 15.9.2022 od 18:00 na OÚ
<br> v Libíně
<br>
<br> Přítomní: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Věra Chválová,XXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Jednání č.X - Zahájení – schválení programu jednání,jmenování zapisovatele a ověřovatelů
<br> zápisu
<br> Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zastupitelstvo je usnášeníschopné
<br> a jmenoval zapisovatele – XXXX XXXXXX a ověřovatele zápisu – XXXXXX XXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> Dále starosta seznámil s programem dnešního jednání:
<br>
<br> 1.Zahájení – schválení programu jednání,zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Rozpočtové opatření č.8/2022 <.>
<br> 3.Zatrubnění části otevřeného příkopu v Libíně <.>
<br> 4.Odbahnění návesního rybníka ve Spolí <.>
<br> 5.Smlouva o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku v k.ú.Libín <.>
<br> 6.Ukončení pachtu na pohostinství v Libíně <.>
<br> 7.Podání žádosti o dotaci do „Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ vyhlášen MŽP
<br> ČR přes AOPK ČR na alej v k.ú.Slavošovice <.>
<br> 8.Program obnovy venkova JK 2023 <.>
<br> 9.Podání žádosti o dotaci na MZ ČR do „Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“
<br> do 15.kola příjmu žádostí – Opatření 8 na pořízení lesní techniky <.>
<br> 10.Žádost o umístění kontejneru na sběr textilu <.>
<br> a doplnění programu o bod č.11 až 19
<br> 11.Dotační program Jihočeského kraje „My v XXX Jihočechy nenecháme“ <.>
<br> XX.Žádost Základní školy a Mateřské školy Štěpánovice (MŠ Zvíkov) o finanční příspěvek
<br> z rozpočtu obce Libín <.>
<br> 13.Oprava místní komunikace po opravě kanalizace v Libíně a zaasfaltování překopů místních
<br> komunikací <.>
<br> 14.Podzimní sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů <.>
<br> 15.Návrh na směnu pozemku ve Slavošovicích – pozemek obce <.>
<br> 16.Oprava části místní komunikace 8c a propustku - dešťové kanalizace ...

Načteno

edesky.cz/d/5668513

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz