« Najít podobné dokumenty

Obec Jeřice - Závěrečný účet obce Jeřice za r.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2021
1
<br> OBEC JEŘICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JEŘICE
<br> ZA ROK 2021
<br> Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> 2
<br> Údaje o obci :
<br> Název,adresa Obec Jeřice,Jeřice čp.21,508 01 Hořice
IČO 00271624
Tel.spojení 493 696 123,724 209 175,724 181 304
e-mail ou.jerice@cmail.cz
Bank.spojení ČSOB a.s.poštovní spořitelna
Počet obyvatel k 1.1.2021 411
Počet obyvatel k 31.12.2021 410
Počet členů zastupitelstva 9
Starosta Ing.XXXXXX XXXXX (od XX.X.XXXX)
Místostarosta Ing.XXXXX XXXXXXX
Účetní obce XXXXX XXXXXXXXX
Pojištění majetku Kooperativa,a.s <.>
Zpracování agendy úřadu Informační systém Gordic spol.s.r.o <.>
Elektronická úřední deska www.obecjerice.cz
Katastrální výměra 692 ha
Nadmořská výška 279 m nad mořem
Obchod se smíšeným zbožím ano
Pohostinství ne
Vlaková zastávka ano
Autobusová zastávka ano
Protékající řeka Bystřice
Základní škola ano
Mateřská škola ano
Kanalizace + ČOV ano
Vodovod ano
Plynofikace ano
Veřejné osvětlení ano
Zřízení pro tělovýchovu,sport 2 hřiště – fotbal
<br> 1 kurt – tenis
<br> 1 dětské hřiště – kolotoč,houpačky
Hřbitov ano
<br>
<br>
<br> Úřední hodiny obce Jeřice
<br> Pondělí 15.00 – 18.00
<br> Středa 15.00 – 18.00
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> Na základě §17 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších platných předpisů,zpracovala obec Jeřice návrh závěrečného účtu za rok 2021 <.>
<br> Při zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky,z výsledků provedené
<br> inventarizace,evidence majetku a dalších pomocných podkladů <.>
<br> Návrh závěrečného účtu bude před jeho schválením vyvěšen na úřední desce obce tak,aby
<br> byla dostatečná možnost k jeho vyjádření ze strany občanů,jak ukládá výše uvedený zákon <.>
<br>
<br> Účast zastupitelů na zasedáních v roce 2021 :
<br> Dat.zasedání 22.2.12.4.7.6.12.7.30.8.6.10.8.11.13.12 <.>
<br> Účast z...

Načteno

edesky.cz/d/5668510

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz