« Najít podobné dokumenty

Obec Příseka - Návrh Závěrečného účtu Obce Příseka za r. 2021, Zpráva o přezkoumání hospodaření a přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Příseka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Portál veřejné správy
gov.cz - Portál veřejné správyNaši Ukrajinci
Onemocnění
Ocitnout se v pracovní neschopnosti není nic příjemného.Podívejte se,v čem vám stát může podat pomocnou ruku <.>
Covid Portál
Narození dítěte
Podívejte se,co musíte a můžete řešit,když čekáte dítě <.>
Změna trvalého pobytu
Uzavření manželství
Přečtěte si,co vše je potřeba řešit se státem před a po svatbě <.>
Pořízení silničního vozidla
Podívejte se na přehled věcí,které musíte nebo můžete zařídit,když si pořizujete silniční vozidlo <.>
Úmrtí
Pokud vám někdo zemře,je to velká rána.Průvodce vám pomůže zorientovat se,co všechno musíte zařídit <.>
Ztráta zaměstnání
Ztráta zaměstnání může být i příležitost.Podívejte se,jaké máte možnosti <.>
Ztráta dokladů
Ztratili jste doklady? Podívejte se,kam jejich ztrátu nahlásit a jak si požádat o nové <.>
Služby veřejné správy
Bezpečnost a ochrana
Bydlení,vlastnictví a výstavba
Cestování a Češi v zahraničí
Pasy,víza,mezinárodní doklady,diplomacie,EU,humanitární pomoc
Daně a finance
Digitální občan
Doklady a oprávnění
Doprava
Důchody,výsluhy a odškodnění
Kultura a média
Film,muzea a galerie,památky,televize,rozhlas,tisk,literatura,knihovny a další
Narození,úmrtí,manželství a partnerství
Narození,úmrtí,změna jména,změna pohlaví,manželství,partnerství
Oblasti podnikání
Podnikání,společnosti a státní podniky
Založení,provoz a ukončení podniku,živnostenské podnikání,poštovní služby.<.> <.>
Pro cizince
Vydávání víz,povolení k pobytu,mezinárodní ochrana a národnostní menšiny
Práce a nezaměstnanost
Průmysl a obchod
Rejstříky,katastry,evidence,výpisy,ověření a statistika
Evidence obyvatel,registry,katastr,nahlížení do spisů,opisy,ověření,informace
Sdružení,spolky,církve a dobrovolnictví
Církve,dobrovolnická služba,nevládní organizace,profesní a zájmová sdružení
Sociální služby a sociální pomoc
Přídavky,sociální dávky,porodné,příspěvky,sociální služby,pomoc závislým
Soudy a spravedlnost
Sport a volný čas
Těhotenství,péče o dítě a rodičovství
Dávky na dítě,rodičovství a sociálně práv...
?
Města a obce online Deník veřejné správy Zlatý erb  Vesnice roku vismo IN Nápověda k vyhledávání ve středisku Města a Obce online Možnosti vyhledávání: obce podle názvu (s diakritikou) - vyhledávání v databázi obcí podle názvu obce s použitím diakritických znamének v kódování cp 1250 (MS Windows).Stačí zadat několik písmen z názvu obce.obce podle názvu bez diakritiky - jako předchozí,ale v názvech s odstraněnou diakritikou.v internetových stránkách obcí v MOOL - fulltextové vyhledávání ve statických stránkách obcí,které mají své prezentace ve středisku Města a obce online v rámci domény mesta.obce.cz,tedy např.mesta.obce.cz/lhota.Prezentace na samostatných doménách,např.www.jihlava.cz,nejsou dosud zahrnuty.v Archivu dokumentů VISMO - fulltextové vyhledávání v dokumentech postupně budovaného Archivu dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy České republiky.Tipy k fulltextovému vyhledávání: Vyhledávání podle podmínek: AND,OR,AND NOT,NEAR (např.: 'město AND obec' vyhledá všechny dokumenty,v nichž se nacházejí slova 'město' a zároveň 'obec').Při vyhledávání slovního spojení uveďte spojení do uvozovek (např.: "Usnesení zastupitelstva").Vyhledávat lze zatím XXX XXXX slova (*ková konvence nefunguje).Zpět na titulní stránku portálu MOOL Katalog dodavatelů městům a obcím | Deník veřejné správy | Soutěž Zlatý erb | Soutěž Vesnice roku | Diskuzní fórum územní samosprávy   © 1996 web & design WEBHOUSE®,redakční systém vismo® Tiráž portálu MOOL a informace o zdrojích dat
Pokročilé hledání
Města a obce onlineOkres
      
     ---------------------------------------------------- Benešov Beroun Blansko Brno-město Brno-venkov Bruntál Břeclav Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov Děčín Domažlice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hodonín Hradec Králové Cheb Chomutov Chrudim Jablonec Nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichuv Hradec Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora Liberec Litoměřice Louny Mělník XXXXX XXXXXXXX XXXX Náchod Nový Jičín Nymburk Olomouc Opava Ostrava-město Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Praha-město Praha-východ Praha-západ Prachatice Prostějov Přerov Příbram Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou Semily Sokolov Strakonice Svitavy Šumperk Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč Uherské Hradiště Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí Vsetín Vyškov Zlín Znojmo Žďár Nad Sázavou
Počet obyvatel
    od:    do: 
    od:    do: 
Bez rozlišení
Druh vybavenosti
Vodovod
Plynofikace
 
Závěrečný účet- návrh 2021
Návrh Závěrečného 'čtu Obce Příseka za r.2 21
<br> Obec Příseka,lČO 00268119,podle 5 17 zákona č.250/2000 S <.>,o rozpočtových pravidlech územních rOZpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje ná rh závěrečného účtu obce za rok 2021:
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Plnění k 31.12.2021 965sz Třída 1 — daňové příjmy 6.0922 35,43 Kč 95,78 Třída 2 — nedaňové příjmy 13822 06,18 Kč 90,39 Třída 3 — kapitálové příjmy 118.4 0,00 Kč 100,00 Třída 4 - přijaté transfery 96202144 Kč 189,30 Příjmy celkem po konsolidaci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.> 3.197.5,05 Kč 95,18 Třída 5 * běžné výdaje 4.4753 9,41 Kč 94,42 Třída 6 — kapitálové vydaje 1.147.2 4,36 Kč 52,26 Výdaje celkem po konsolidaci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5.266.3,77 Kč 80,05 Saldo příjmů a výdajů po konsolidací 2.9316 2,28 Kč 144,12 Třída 8 — financování —2.931.2,28 Kč 144,12 Financování celkem po konsolidaci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-2,931.6 2,28 Kč 144,12 Uhrazené splátky ův-ěrů 1433.43 2,00 Kč 119,67
<br> Komentář: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a dalších fi ančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby a údaje o celkovém hospod-a ní obce Příseka jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Příseka,dále jsou zveřejněny n elektronické desce <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN — 12 M sestaveny k 31.122021 - Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2021 — Výkaz zisků a ztrát ÚSC sestavený k 31.12.2021 — Příloha účetní závěrky sestavena k 31.12.2021
<br> |< překročení daňových a nedaňových příjmů došlo téměř u všedh položek,a proto byla provedena rozpočtová změna.Běžné vydaje v několika položkách byly překročeny na úkor
<br> jiných položek,které nebyly realizovány.Konsolidace příjmů a výdajů ve výši 357.000,00 Kč vykazuje převody ůčtu z ČNB na běžný účet <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu F ostatním rozpočtům veř...
Zpráva o výsledku přezkoumání 2021.pdf
osami ÚŘAD PŘÍSEKA Došlo: Čl).Krajský úřad Kraje Vysočina ];,3_ 9/2 2 odbor kontroly ; Žižkova 1882/57,588 01 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 1811812022 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příseka
<br> se sídlem Příseka 8,582 91 Světlá nad Sázavou,lČO: 00268119 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.listopadu 2021 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2022 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu ss4zákona opřezkouma'vání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 17.března 2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Příseka Příseka 8 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Lenka Sušílová pověření číslo: 20215056338_2 — kontrolor: lng.Bc.XXXXX XXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta Zdeňka Studená — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpúsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 1882/57.586 01 Jihlava.IČO: 70890749 lD datové schránky: ksabBeu.e-maii: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Příseka byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Předmě...
Fin212M_2021-12.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Příseka; IČO 00268119; Příseka 8,Příseka,582 91
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 200 000,00 1 200 000,00 932 064,45Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 77,67
<br> 1112 15 000,00 61 017,17 61 017,17Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 140 000,00 158 171,96 158 171,96Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 1 000 000,00 1 334 875,84 1 334 875,84Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 25 000,00 69 350,00 69 350,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 2 370 000,00 2 982 415,75 2 982 415,75Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 0,00 15 274,50 15 274,50Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100,00
<br> 1340 262 000,00 263 828,00 263 828,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1341 9 500,00 9 500,00 9 330,00Poplatek ze psů 98,21
<br> 1361 400,00 500,00 500,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 30 000,00 44 014,24 44 014,24Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 1,97 1,97Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 220 000,00 221 391,55 221 391,55Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0,00 100 203,44 100 203,44Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 98 900,00 98 900,00 98 900,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 263 000,00 162 153,00 162 153,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4222 0,00 243 748,00 243 748,00I...
Rozvaha_2021-12.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Příseka; IČO 00268119; Příseka 8,Příseka,582 91
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 103 808 363,18 19 553 251,12 84 255 112,06 84 427 217,11
A.Stálá aktiva 101 482 926,43 19 553 251,12 81 929 675,31 82 613 990,64
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 355 209,00 199 131,00 156 078,00 167 862,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 119 589,00 119 589,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 235 620,00 79 542,00 156 078,00 167 862,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 101 127 717,43 19 354 120,12 81 773 597,31 82 446 128,64
<br> 1.Pozemky 7 686 114,82 0,00 7 686 114,82 7 717 037,86031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 87 506 740,35 18 270 020,55 69 236 719,80 70 553 054,44021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 47 922,00 7 200,00 40 722,00 43 122,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 076 899,57 1 076 899,57 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 810 040,69 0,00 4 810 040,69 4 132 914,34042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý...
Vykaz_zisku_a_ztraty_2021-12.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Příseka; IČO 00268119; Příseka 8,Příseka,582 91
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2022
<br> Právní forma:
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 362 091,55 0,00 5 398 864,93 0,00
I.Náklady z činnosti 6 005 171,85 0,00 5 019 075,17 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 266 506,73 0,00 78 085,58 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 128 665,44 0,00 156 507,63 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 154 624,58 0,00 102 738,76 0,00
<br> 9.Cestovné 512 17 909,00 0,00 17 458,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 6 480,00 0,00 8 069,48 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 888 133,55 0,00 1 098 198,50 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 227 492,00 0,00 1 199 350,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 375 746,00 0,00 367 529,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 713,00 0,00 5 855,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 56,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 36 188,00 0,00 34 594,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 1 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 4 753,00...
Priloha_2021-12.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Příseka; IČO 00268119; Příseka 8,Příseka,582 91
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka bude nadále pokračovat ve své činnosti a nenastane u ní žádná skutečnost,která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné
době <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> k meziročním změnám metod došlo vlivem změny zákona č.563/1991 Sb.a účetnictví změnou vyhlášky č.403/2011 Sb.aČUS č.701,703,706,707
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 0
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 508 748,16 505 887,16
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 58 052,00 58 052,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 423 247,88 420 386,88
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 27 448,28 27 448,28
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku ji...

Načteno

edesky.cz/d/5668509

Meta

Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Příseka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz