« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Rozpočtové opatření č. 7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove-opatreni-c.-7_2022-62dc6.pdf
XXXXX XXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX
<br> SU AU § pol Ná Zd UZ ORJ ORG změna +/- popis změny
<br> 231 300 4111 98187 32 000,00 dotace na "Volby do ZO"
<br> 231 300 4122 551 5512 -36 000,00 Dotace pro JSDH "Práce na vodě"
<br> 231 300 4222 551 5512 36 000,00 Dotace pro JSDH "Práce na vodě"
<br> 32 000,00
<br> SU AU § pol Ná Zd UZ ORJ ORG změna +/- popis změny
<br> 231 10 6115 5019 98187 4 100,00 Volby do ZO-refundace
<br> 231 10 6115 5021 98187 20 400,00 Volby do ZO-osobní výdaje
<br> 231 10 6115 5139 98187 1 000,00 Volby do ZO-všeobecný materiál
<br> 231 10 6115 5139 250,00 Volby do ZO-všeobecný materiál
<br> 231 10 6115 5168 98187 3 500,00 Volby do ZO-zpracování XXX a služby souv.s IT
<br> XXX XX 6115 5169 98187 500,00 Volby do ZO-služby
<br> 231 10 6115 5173 98187 500,00 Volby do ZO-cestovné
<br> 231 10 6115 5175 98187 2 000,00 Volby do ZO-občerstvení
<br> 231 10 6115 5175 800,00 Volby do ZO-občerstvení
<br> 231 10 3392 6121 50 000,00 KD-stavby
<br> 231 10 3429 6121 20 000,00 Koupaliště-stavby
<br> 231 10 3745 5137 10 000,00 VZ-DDHM
<br> 231 10 6171 5901 -81 050,00 OÚ-nespecifokované rezervy
<br> 32 000,00
<br> SU AU § pol ÚZ změna+/- popis změny
<br> 0,00
<br> OBEC HORNÍ BOJANOVICE
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> Zpracovala:
<br> Schváleno starostou obce dne:
<br> PŘÍJMY
<br> Celkové zvýšení/snížení příjmů:
<br> VÝDAJE
<br> Celkové zvýšení/snížení výdajů:
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> zvýšení/snížení financování
<br> Celkem zvýšení/snížení financování
<br> Finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole v platném znění
<br> Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno,že rozpočtové opatření bylo - nebylo provedeno v souladu
<br> se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů v platném znění
<br> Dne:
<br> příkazce operace: správce rozpočtu:

Načteno

edesky.cz/d/5668465

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz