« Najít podobné dokumenty

Obec Lužany - Záměr č. 7/2022 pronajmout areál Autokempu Lužany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 7/2022 pronajmout areál Autokempu Lužany [0,67 MB]
Obec Lužany
Lužany 144,507 06
<br>
<br> Tel.: 493 597 178,725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799
<br>
Obec Lužany ve smyslu §39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje
<br>
záměr č.7/2022
pronajmout areál Autokempu Lužany
<br>
Předmět pronájmu:
 pronájem a provozování areálu Autokempu Lužany – pozemky st.p.č.300,301,302,303,304 <,>
<br> 305,306,307,308,309,310/1,311,312,313,314,315,316/1,317,318,346,347,348,349 <,>
350,351,352,353,359,část pozemku st.p.č.297,vše druh zastavěná plocha nádvoří <,>
pozemky parc.č.1052/3,1052/4,1052/5,1052/6,1052/7,1058/8,1059/9,1052/10,vše
druh ostatní plocha,využití sportoviště a rekreační plocha,a pozemky p.č.1670 a 1671,oba
druh ostatní plocha,využití jiná plocha,vše zapsáno na LV 10001 pro katastrální území
Lužany u Jičína,obec Lužany,okres Jičín,pozemky p.č.1100/5,1100/6,oba druh ostatní
plocha,využití sportoviště a rekreační plocha,zapsané na LV 392 pro katastrální území
Lužany u Jičína,obec Lužany,okres Jičín a část pozemku p.č.1077/1,druh orná půda <,>
zapsaný na LV 182 pro katastrální území Lužany u Jičína,obec Lužany,okres Jičín; dále
ubytovací zařízení areálu na výše uvedených pozemcích,které tvoří: 24 chat (objekty
občanské vybavenosti bez čp/če na st.p.č.300 – 309,310/1 a 311 – 315 a objekty č.e.37 –
44 na st.p.č.346 – 353),recepce se zázemím pro správce v budově Koliby (objekt občanské
vybavenosti bez čp/če na st.p.č.297),kuchyňka (objekt občanské vybavenosti bez čp/če na
st.p.č.359),kolárna (objekt občanské vybavenosti bez čp/če na st.p.č.316/1),sociální
zařízení (objekt občanské vybavenosti bez čp/če na st.p.č.317),vrátnice (objekt občanské
vybavenosti bez čp/če na st.p.č.318),oplocené asfaltové hřiště,přístřešek na popelnice <,>
rozvod vody a veřejné osvětlení
<br>
Požadavky pronajímatele:
 způsob (účel) využití – provozování autokempu
 minimální nájemné za nemovitosti činí 500 000,- Kč za XXX XXX DPH (bez energií a služeb) a za
<br> vybavení 50 000,- Kč za každý i započatý XXX XXX D...

Načteno

edesky.cz/d/5668440

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz