« Najít podobné dokumenty

Obec Lužany - Záměr č. 8/2022 pronajmout nebytové prostory - restauraci Koliba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 8/2022 pronajmout nebytové prostory - restauraci Koliba [0,70 MB]
Obec Lužany
Lužany 144,507 06
<br>
<br> Tel.: 493 597 178,725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799
<br>
Obec Lužany ve smyslu §39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje
<br>
záměr č.8/2022
<br>
pronajmout nebytové prostory - restauraci Koliba
<br> Předmět pronájmu:
 pronájem a provozování části nebytového prostoru – restaurace v areálu Autokempu Lužany <,>
<br> část budovy bez čp/če na pozemku st.p.č.297 v obci Lužany,k.ú.Lužany u Jičína,zapsaném
na LV 10001,který tvoří restaurace o ploše 82 m2,WC pro hosty a úklidová místnost o
celkové ploše 13 m2,terasa s venkovním posezením o ploše 80 m2,výčep a kuchyň včetně
skladů o celkové ploše 84 m2,pivní sklípek o ploše 9 m2,2 pokoje pro ubytování personálu
včetně WC,sprchy a kanceláře o celkové ploše 59 m2,součástí tohoto zařízení je pronájem
následujícího vybavení: 14 stolů,70 židlí,6 lavic,kamna v restauraci,kapacita restaurace
80 míst u stolu,letní terasa se zastřešením 60 míst
<br>
Požadavky pronajímatele:
 způsob (účel) využití – provozování restaurace
 případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady,finanční náklady vložené do
<br> stavebních úprav nebudou po dobu trvání nájmu pronajímatelem kompenzovány,stavební
úpravy budou předem odsouhlaseny pronajímatelem
<br>  minimální nájemné za nemovitosti činí 150 000,- Kč za každý započatý kalendářní XXX XXX
DPH (bez energií a služeb) a za vybavení XX 000,- Kč za každý započatý kalendářní XXX XXX
DPH
<br>  nájemné je splatné jednorázově do 30.4.příslušného kalendářního roku
 s vybraným uchazečem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2023 do
<br> 30.11.2026
 nájemce bude po dobu pronájmu zařízení zajišťovat na vlastní náklady údržbu,drobné
<br> opravy,revizní prohlídky,apod.pronajatých nemovitostí vč.příslušenství a vybavení,likvidaci
veškerých odpadů v souladu s platnou právní úpravou,apod <.>
<br>  nájemce bude spolupracovat s pořadateli akce Běh lužanskými hvozdy (pravidelně poslední
červnový víkend),s po...

Načteno

edesky.cz/d/5668439

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz