« Najít podobné dokumenty

Obec Lužany - Záměr č. 9/2022 udělit za úplatu souhlas se zcizením pozemku p. č. 592/20 v k. ú. Lužany u Jičína…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 9/2022 udělit za úplatu souhlas se zcizením pozemku p. č. 592/20 v k. ú. Lužany u Jičína určeného pro výstavbu rodinného domu [0,51 MB]
Obec Lužany
Lužany 144,507 06
<br> Tel.: 493 597 178,725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799
<br> záměr č.9/2022
<br> udělit za úplatu souhlas se zcizením pozemku p.č.592/20
<br> v k.ú.Lužany u Jičína určeného pro výstavbu rodinného
<br> domu
<br> Obec Lužany zveřejňuje záměr udělit za úplatu souhlas se zcizením pozemku p.č.592/20,o výměře
<br> 1 693 m2,druh trvalý travní porost,v k.ú.Lužany u Jičína určeného pro výstavbu rodinného domu.Na
<br> pozemku se nachází přípojka vodovodu,splaškové a dešťové kanalizace,na hranici pozemku je
<br> přivedena elektrická energie <.>
<br> Souhlas se zcizením pozemku bude stávajícím vlastníkům pozemku – straně povinné – udělen za úplatu
<br> ve výši 575 620 Kč.Celková kupní cena pozemku dle vyjádření prodávajícího činí 2 099 320 Kč.Souhlas
<br> bude udělen straně povinné pro kupující,která bude splňovat následující podmínky:
<br> a) Kupujícím může být jedině fyzická osoba - jednotlivec,resp.více fyzických osob,bude-li se
<br> jednat o manželský či nesezdaný pár nebo o partnery <.>
<br> b) Kupující musí být starší 18 let a nesmí mít vůči obci Lužany nedoplatky po lhůtě splatnosti <.>
<br> c) Kupující je povinen na zakoupeném pozemku realizovat výstavbu rodinného domu určeného
<br> k bydlení <.>
<br> d) Kupující je povinen zahájit stavbu domu nejpozději do dvou let ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
<br> e) Kupující je povinen dokončit stavbu domu nejpozději do pěti let ode dne podpisu kupní
<br> smlouvy <.>
<br> f) Kupujícímu se zakazuje zcizit pozemek do doby kolaudace stavby.Zákaz zcizení bude zřízen
<br> jako právo věcné a bude zapsán do katastru nemovitostí <.>
<br> g) Pro případ zcizení pozemku na základě důvodu,který není primárně závislý na vůli kupujícího
<br> (zejména při exekuční dražbě nebo při prodeji v rámci insolvenčního řízení) má obec
<br> k pozemku (a stavbě) předkupní právo,kdy kupní cena za pozemek bude odpovídat ceně,za
<br> kterou bude pozemek prodán kupujícímu (a kupní cena za stavbu bude určena znale...

Načteno

edesky.cz/d/5668438

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz