« Najít podobné dokumenty

Obec Hostěrádky-Rešov - Výběrové řízení - Referent stavebního a silničně správního úřadu - Slavkov u Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostěrádky-Rešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška
*nepovinný údaj,vyplněním souhlasím s jeho zpracováním výhradně pro účely uvedeného výběrového řízení
<br> V(e),dne:
<br> V(e),dne:
<br> Přílohy:
<br> - strukturovaný životopis
<br> - výpis z Rejstříku trestů
<br> - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> E-mail*:
<br> Číslo občanského průkazu,nebo číslo
<br> dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního příslušníka
<br> Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely uvedeného výběrového řízení po dobu
<br> do jeho ukončení prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování
<br> práv u obecných soudů <.>
<br> Beru na vědomí,že po ukončení výběrového řízení budou moje osobní doklady vráceny na níže
<br> uvedenou adresu obyčejnou poštou <.>
<br> vlastnoruční podpis uchazeče
<br> Kontaktní adresa:
<br> vlastnoruční podpis uchazeče
<br> Poučení:
<br> PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa:
<br> Telefonní spojení*:
<br> Místo trvalého pobytu:
Výběrové řízení - referent
MĚSTO SLAVKOV U BRNA
Tajemník městského úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o opakovaném vyhlášení výběrového řízení na pracovní
místo
<br> REFERENT STAVEBNÍHO A SILNIČNĚ SPRÁVNÍHO ÚŘADU
Odboru stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí
<br> Městského úřadu Slavkov u Brna
<br> Tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna,v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o úřednících“) oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
<br>
<br>
referent stavebního a silničně správního úřadu
<br>
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Městský úřad Slavkov u Brna,ORP Slavkov u Brna
<br> PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle dohody (nejlépe ihned)
<br> PRACOVNÍ POMĚR: doba neurčitá
<br> PRACOVNÍ ÚVAZEK: 1
<br> PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 10 (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů)
<br> Pracovní náplň:
<br> - zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního řádu v přidělených obcích správního
obvodu vyplývající ze stavebního zákona
<br> - komplexní vyřizování agend stavebního úřadu podle stavebního zákona,zejména vydávání
územních rozhodnutí a územních souhlasů,stavebních povolení,kolaudačních souhlasů <,>
ohlašování staveb a prací,změny užívání staveb,odstraňování staveb
<br> - zajišťování státní správy na úseku provozu na pozemních komunikacích,zejména správní řízení
podle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích
<br>
Požadované předpoklady:
<br> - předpoklady podle § 4 zák.č.312/2002 Sb <.>,*
- VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v souladu se zákonem č.183/2006 Sb.(stavební
<br> zákon) nebo střední vzdělání s maturitou technického směru
- znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
<br> související předpisy,zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních k...

Načteno

edesky.cz/d/5668152

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostěrádky-Rešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz