« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 15/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 15/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
Sao/ZL Záměr ? ' statutárního města Brna,městské části Brno—Rečkovice a Mokrá Hora <,>
<br> pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.% 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora,pronajmout hmotnou nemovitou věc:
<br>.pronajmout pozemky:
<br> část p.č.815/1 o výměře 133 m2 p.č.815/19 o výměře 19 m2,p.č.815/20 o výměře 19 m2,p.č.815/22 o výměře 19 m2,všechny v k.ú.Řečkovice <,>
<br> společnosti VS-build,s.r.o <.>,Želešice,na období od 23.10.2022 do 30.6.2023,za nájemné 84,- Kč/mzlrok;
<br>.3
<br> Umístění pozemků je znázorněno na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice & Mokrá Hora,Palackého nám.1 1,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> V Brně dne: 22092022.<.>.<.>.Á /
<br> Užad městské části města Brna Mgr.Simona L(Édellova Brno-Řečkovice „ Mokrá „Na tajemmce UMC
<br> Odbor vnilřních věci
<br> Palackého „dm „,m 00 Brnlcšžrno — Rečkovice a Mokrá Hora O?
<br> 2 Z 419- 2022 Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sňato:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> lS/OSM/2022
<br> Vvtišténo v maoovém řešení Soinbox qnolečnnqri © T-MAPY
<br> Li
<br> ?!
<br> \\ i(:ĚlřšÉH <.>
<br> 12500
<br> _.G ___/u) maš II-II Wu !$-
<br>.Širší/ice

Načteno

edesky.cz/d/5667990

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz