« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2023
825)
<br> "n't
<br> 22
<br> Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora pro rok 2023
<br> Účel programu Účelem programu poskytování dotacíje podpora neziskových organizací poskytujících služby v některé z následujících oblastí:
<br> ' sport a tělovýchova <,>
<br> " práce s dětmi a mládeží <,>
<br> ' sociální pomoc,prevence závislostí apod.<,>
<br> ' kultura,zájmové a společenské organizace pro dospělé <,>
<br> ' životní prostředí,výchova k ekologii,bezpečnost apod <.>
<br> Důvody podpory stanoveného účelu
<br> Podpora formou dotací má za cíl umožnit neziskovým organizacím další výkon a rozvoj poskytovaných služeb v oblastech,které jsou pokládány za společensky přínosné,nicméně nedisponují dostatkem vlastních finančních zdrojů pro jejich zajištění.Jedná se o neinvestiční dotace,sloužící zejména na zajištění provozu podporovaných subjektů (mzdy zaměstnanců,náklady na činnost poboček či kanceláří,náklady pořádaných akcí,např.sportovních akcí,rekondičních pobytů apod.)
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
<br> Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části BrnowŘečkovice a Mokrá Hora na podporu stanoveného účelu bude schválen Zastupitelstvem městské části Brno- Řečkovice a Mokrá Hora v rámci rozpočtu na rok 2023.V návaznosti na zkušenosti z předchozích let předpokládáme částku 700.000- Kč,která se na jednotlivé účely rozdělí takto:
<br> ' sport a tělovýchova — 50 % (předpoklad 350.000,- Kč) <,>
<br> ' práce s dětmi a mládeží — 20 % (předpoklad 140.000,- Kč) <,>
<br>.kultura,zájmové a společenské organizace pro dospělé — 10 % (předpoklad 70.000,— Kč) <,>
<br> ' sociální pomoc,prevence závislostí apod.— 15 % (předpoklad 105.000,- Kč) <,>
<br> ' životní prostředí,výchova k ekologii,bezpečnost apod.— 5 % (předpoklad 35.000,— Kč) <.>
<br> Bude-li Zastupitelstvem městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v r...

Načteno

edesky.cz/d/5667989

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz