« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Vážka, Rybnická 45, p.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Vážka, Rybnická 45, p.o.
531/22
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s šloó odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<.> o předškolním základním.středním.vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa (= <.>
<br> Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
<br> ředitel/ka Mateřské školy Vážka,Brno,Rybnieká 45,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené g 5 zákona č.563/2004 Sb.<.> o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů:
<br> ) odborná kvalifikace odpovídající & 6 zákona Č.563/2004 Sb.<.> o pedagogických
<br> pracovnících a změně některých zákonů <.>
<br> Lr 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalostí stejného nebo obdobného zaměření.nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (& 5 odst.1 písm.a) zákona) způsobilost k právním úkonům (& 3 odst.] písm.a) zákona) bezúhonnost (& 3 odst.1 písm.c) zákona) zdravotní způsobilost (š 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> )* znalost Českého jazyka (© 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky: — znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů » organizační a řídící schopnosti
<br> v \f v
<br> Náležitosti písemné přihlášky: jméno.příjmení__ titul,datum a místo narození._ státní příslušnost místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (čís.tel._„ příp.e—maíl) a podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavvberovarizeni/): — ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání.- ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe.včetně funkčního zařazení.- strukturovaný životopis.— originák popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad ojeho vyžádání.— koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojopisu).— originák popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele...

Načteno

edesky.cz/d/5667988

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz