« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO JEHNICE ZA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO JEHNICE ZA ROK 2021
1
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Jehnice
Nám.3.května 5,621 00 Brno
<br> IČO: 44992785
<br> Kontaktní údaje:
Tel: 541 237 425,e-mail: info@brno-jehnice.cz
<br> Bankovní spojení: KB- pobočka Brno-město
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2021
<br> (§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br>
1.Plnění rozpočtu – rok 2021
Příjmy Schválený
<br> rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Skutečnost
<br> Daňové příjmy (tř.1) 75 000,00
<br>
<br> 213 240,00
<br>
<br> 205 307,00
<br> Nedaňové příjmy (tř.2) 405 000,00 456 000,00 416 241,18
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Vlastní příjmy (tř.1+2+3) 480 000,00 669 240,00 621 548,18
<br> Neinvest.přijaté transfery ze SR
<br> Přijaté dotace (tř.4) 13 234 000,00 15 514 000,00 15 368 944,75
<br> Příjmy celkem (tř.1+2+3+4)* 13 714 000,00 16 183 240,00 15 990 492,93
<br>
Výdaje Schválený
<br> rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Skutečnost
<br> Běžné výdaje (tř.5) 8 564 000,00 8 998 240,00 24 662 281,71
<br> Kapitálové výdaje (tř.6) 5 150 000,00 8 692 000,00 7 545 666,83
<br> Výdaje celkem (tř.5+6)* 13 714 000,00 17 690 240,00 32 207 948,54
<br> *Bez převodů mezi vlastními účty a pokladnou
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na ÚMČ (výkaz FIN 2-12,rozbor
čerpání příjmů a výdajů).Změny příjmů a výdajů v paragrafech a položkách byly schvalovány
v roce 2021 v 4 rozpočtových opatřeních,přijatých na zasedání ZMČ Brno-Jehnice <.>
<br>
2.Rozpočet na rok 2021 (viz Přílohy Rozbory příjmů a výdajů k 31.12.2021)
Rozpočet MČ Brno-Jehnice na rok 2021 byl schválen na 250.řádném zasedání zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice dne 17.12.2020 a schválené upravované rozpočty jsou přílohou zasedání
ZMČ Brno-Jehnice <.>
<br> O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16,zák.č 250/2000 Sb.o
rozpočtových pravidlech územní...

Načteno

edesky.cz/d/5667984

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz