« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Schválené rozpočtové opatření č. 17_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 17_2022
Název položky Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
<br> Příjem a použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na
<br> rok 2022
1 390,00 1 390,00
<br> Neuznatelné výdaje k dotaci MK z Programu regenerace MPR a
<br> MPZ; hrad Loket - restaurování omítek v objektu Severního paláce v
<br> místnosti č.208
<br> 287,58
<br> Podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ 86,40
<br> Veřejné osvětlení; elektrická energie 970,00
<br> Výstavba měst a obcí; výstavba suchovodu na mostě ev.č.209-010
<br> přes řeku Ohři
500,00
<br> Kulturní dům Dvorana,příspěvková organizace; příspěvek na činnost
<br> PO investiční
-320,00
<br> Kulturní dům Dvorana,příspěvková organizace; příspěvek na činnost
<br> PO neinvestiční – dovybavení kulturního domu Dvorana
320,00
<br> Dům s pečovatelskou službou; dotace na provoz - zajištění
<br> pečovatelských služeb
150,00
<br> Dotace IROP projekt "Dopravní terminál Loket předmostí" -19 575,00
<br> Výstavba měst a obcí; realizace projektu z programu MPO EFEKT III
<br> "Modernizace VO ve městě Loket"
2 600,00
<br> rozpočtové změny celkem -18 185,00 5 983,98
<br> Upravený rozpočet na rok 2022 včetně financování 82 892,25 150 409,70
<br> Rozdíl příjmů a výdajů upraveného rozpočtu na rok 2022 včetně
<br> financování
-67 517,45
<br> Přehled finančních prostředků
<br> Zůstatek finančních prostředků z roku 2021- skutečnost k
<br> 31.12.2021
96 535,48
<br> Rozdíl příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 -37 415,85
<br> Schválené rozpočtové změny k 1.9.2022 celkem -5 932,62
<br> Rozdíl příjmových a výdajových rozpočtových změn z návrhu
<br> rozpočtového opatření č.17/2022 včetně financování
-24 168,98
<br> Financování - vlastní volné finanční prostředky k zapojení do
<br> upraveného rozpočtu roku 2022
29 018,03
<br> V Lokti dne 21.9.2022
<br> Schválené rozpočtové opatření č.17/2022
<br> Rozpočtové opatření bylo schváleno Zastupitelstvem města Loket dne 15.9.2022,usnesení č.Z65/5/2022 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5667934


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz