« Najít podobné dokumenty

Město Uherský Brod - Výběrové řízení Vyhlášení výběrového řízení č. 2022 18 na obsazení pracovní pozice referent/ka Odboru životního prostředí.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherský Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení Vyhlášení výběrového řízení č. 2022 18 na obsazení pracovní pozice referent/ka Odboru životního prostředí.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Uherský Brod v souladu s § 7 odst.3 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> vyhlašuje
<br> výběrové řízení č.2022 18 na obsazení pracovní pozice
<br> DRUH PRÁCE referent/ka Odboru životního prostředí
VYKONÁVANÁ AGENDA: komplexní výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech,koordinace
<br> závazných stanovisek
<br> MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Uherský Brod
<br> PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: podle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 10
<br> PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
<br> PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: Od 01.01.2023,popř.dle dohody
<br>
Předpoklady:
<br>  státní občan ČR,příp.cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
 fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk <.>
<br>
Další požadavky:
<br>  ukončené středoškolské vzdělání technického,ekonomického nebo ekologického zaměření <,>
 praxe v oboru nebo ve veřejné správě výhodou <,>
 zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s odpady výhodou <,>
 efektivní komunikace,zodpovědnost,samostatnost,pečlivost,důslednost,kooperace,aktivní přístup,flexibilita <,>
 výborná znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
 řidičské oprávnění skupiny „B“,aktivní řidič <.>
<br>
Náležitosti přihlášky uchazeče:
 jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče <,>
 číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana <,>
 datum a podpis uchazeče <.>
<br>
Doklady,které je nutné doložit k přihlášce:
<br>  vyplněný formulář Přihláška do výběrového řízení <,>
 strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
 stručný motivační dopis <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/5667822

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherský Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz