« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení místní úpravy provozu Kameníčkova 16 - V 12a - před novým sjezdem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_doplneni_V_12a_OPS_2-02_Sirotkova_-_Kamenickova_16.pdf
PRIS
3x PRIS
<br> PRIS
<br> 18c
<br> 18b 18a
<br> 23
<br> 21
<br> 19
<br> 17a
<br> 17
<br> 18
<br> 16
<br> 14
<br> 12
<br> 15
<br> 13
<br> 10
<br> 8
<br> 6
<br> 4
<br> 11
<br> 9
<br> 7
<br> 5
<br> 3
<br> 2a
<br> 2 16
<br> 3
1
<br> 3
3
<br> 3
5
<br> 3
7
<br> Kam
eníèkova
<br> Kam
eníèkova
<br> B 2
<br> VO
<br> B
2
<br> 4
b
<br> SL
<br> IP
1
3
c
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 3
<,> 1
<br> 2
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> O
D
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
IT
<br> IZ
5
b
<br> na začátku úseku
<br> B
2
<br> K
r
á
lo
<br> v
a
<br> SL
<br> na začátku úseku
<br> SL IP
1
2
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> 2
B
1
1
8
7
7
<br> E
1
3
<br> E
13
<br> INSTALOVAT
<br> ro
zv
<br> a
d
ě
č
<br>
<br> E
1
3 IP
1
3
c
<br> E
1
3
<br> P1
<br>
<br> E
1
3 IP
1
3
c
<br> E
1
3
<br> P
IP
4
b
<br> 1
<br> IP
1
2
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> 3
J9
6
1
8
9
<br> E
1
3
<br> V 12
a (d
l.8 <,>
<br> 5m)
<br> INS
TAL
<br> OVA
T
<br> 1,0
<br> 3
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> OPS 2-02 SIROTKOVA,fáze A
<br> BC.P.SEDLÁK BC.P.SEDLÁK ING.J.NEŠPOR
<br> KVĚTEN 2022
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY 17-6h
<br> OBLAST 2-O2
<br> 1
<br> pro řešení dopravních situací ve městě Brně č.16,17,18 <.>
Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy
<br> s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13
<br> ULICE KAMENÍČKOVA - MK
<br> ÚPRAVA DZ
<br> ING.M.PERNICA
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> Odstr...
STANOVENI_doplneni_OPS_2-02_SIROTKOVA_Kamenickova_V_12a_0382767_2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0382767/2022/7 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0469735/2022/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,místní komunikaci III.třídy
<br> Kameníčkova v Brně – MČ Brno – Žabovřesky <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Oblast placeného stání 2-02 SIROTKOVA - pozemní komunikace – místní komunikace III.třídy
<br> ulice Kameníčkova - doplnění dopravního značení - změna organizace statické dopravy a
<br> související změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
<br> na základě návrhu na místní úpravu provozu zpracovaného formou - výkresu č.01.1 pod názvem akce:
<br> „OPS 2-02 SIROTKOVA,FÁZE A ULICE KAMENÍČKOVA - MK“,ve formátu A3 s datem KVĚTEN 2022
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,639 00 Brno,po projednání s Policií České
<br> republiky,Městským ředitelstvím Policie Brno,Dopravním inspektorátem,pracovištěm dopravního
<br> inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> která návrh místní úpravy provozu zaevidovala pod č.j.pod č.j.KRPB-157619-2/ČJ-2022-0602DI a
<br> v kontextu KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI svůj souhlas vyjádřila dne 28.07.2022 podpisem a otiskem
<br> razítka na předložené výkresové dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/5667723

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz