« Najít podobné dokumenty

Město Brno - R8/238 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemov. maj.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamery_obce_R8_238.pdf
č.j.MMB/0472860/2022/Volf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směna části pozemku p.č.294/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 425 m² v k.ú <.>
Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0472860/2022/Volf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 2.pronájem části pozemku p.č.4343 orná půda o výměře 156 m²,k.ú.Bystrc
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0472860/2022/Volf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> 3.propachtování tří částí pozemku p.č.1938/30,ostatní plocha,jiná plocha <,>
o výměrách 100 m²,100 m² a 100 m²,v k.ú.Bystrc
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
<br> tel.542173041,e-mail :navratil.tomas@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0472860/2022/Volf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 4.pronájem části pozemku p.č.255/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 62 m² <,>
k.ú.Ponava
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším po...

Načteno

edesky.cz/d/5667721

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz