« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 152/2022 OSP - sociální pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_152_2022_OSP.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.152/2022
<br> na 2 funkční místa úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> s o c i á l n í p r a c o v n í k
<br>
<br> s místem výkonu práce: Odbor sociální péče,Oddělení sociálně právní ochrany dětí <,>
<br> referát náhradní rodinné péče
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává sociálně-právní ochranu dětí v agendě náhradní rodinné péče.Vede evidenci dětí v náhradní
<br> rodinné péči a evidenci žadatelů o osvojení,pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu <.>
<br> Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí při zprostředkování náhradní rodinné péče,podává návrhy soudu na
<br> opatření na ochranu dětí,vykonává funkci opatrovníka dětí v řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče
<br> a dětí v náhradní rodinné péči,vyhledává děti,kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
<br> formou pěstounské péče,pěstounské péče na přechodnou dobu nebo osvojení.Vyhledává fyzické osoby
<br> vhodné stát se osvojiteli,pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu a zajišťuje podklady jejich žádostí pro
<br> odborné posouzení KÚ JMK.Vykonává funkci opatrovníka dětí ve vztahu k cizině v agendě náhradní rodinné
<br> péče.Sleduje dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a vydává souhlas
<br> s pobytem dítěte,u něhož byla nařízena ústavní výchova,mimo zařízení.Přijímá žádosti a prošetřuje vhodnost
<br> prostředí jiných fyzických osob než rodičů pro možnost krátkodobého pobytu dítěte umístěného v ústavní péči <.>
<br> Provádí sociální depistáž na úseku náhradní rodinné péče.Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a
<br> pěstounské péče na přecho...

Načteno

edesky.cz/d/5667720

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz