« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Vhodný kandidát/kandidátka na místo - OŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06405_referent_OddOPaK_OZP.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa
<br> referent/ka ochrany přírody a krajiny
<br> oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> odboru životního prostředí
<br> (pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou)
<br> Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 449/3,BRNO
<br> Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,platová třída 11
<br> Termín nástupu: listopad 2022 - dle dohody
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br> Koordinace státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny v působnosti kraje <.>
<br> Konkrétně se jedná o souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy podle zákona o krajích
a zákona o ochraně přírody a krajiny.Výkon činnosti dotčeného orgánu v oblasti vydávání rozhodnutí <,>
souhlasů a stanovisek ke koncepcím a k záměrům z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny <,>
zajišťování péče o zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000,příprava podkladů
a stanovisek pro samosprávu JMK,úzká spolupráce s ostatními odděleními odboru životního prostředí
v oblasti ochrany ovzduší,odpadového hospodářství a vodního hospodářství <.>
<br> Jedná se o rozmanitou práci v oblasti ochrany cenných částí přírody,pro kterou je typické písemné
i osobní jednání s dotčenými osobami a s veřejností <.>
<br> Kontaktní pracovník: Mgr.XXXX XXXX,vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny odboru
<br> životního prostředí,telefon 541 651 530
<br> Požadujeme:
<br>  potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
<br> vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
<br>  studijní obor: nejlépe v oblasti přírodních věd či jiných environmentálně zaměřených oborů <,>
<br>  znalosti oboru: státní správy ochrany přírody,procesních předpisů,přírodních věd,krajinné
<br> ekologie <,>
<br>  zvláštní odborná způsobilost: v oblasti ochrany přírody a krajiny (do 18 měsíců po nást...

Načteno

edesky.cz/d/5667583

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz