« Najít podobné dokumenty

Moravskoslezský kraj - Právník/čka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Moravskoslezský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Právník/čka
Volná místa | Moravskoslezský kraj |Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.66/2022 na obsazení pracovního místa
Druh práce: Právník/čka ( Funkční náplň ) (Odbor evropských projektů)
Počet obsazovaných míst: 1
Zařazení: Úředník
Platové zařazení: 12.platová třída v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2016 Sb <.>,odměny v závislosti na plnění významných či mimořádných pracovních úkolů.Benefity: Cafeterie,příspěvek na stravování,3 dny sick days a další <.>
Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj – krajský úřad v Ostravě <.>
Charakteristika vykonávané práce: Zajišťuje právní agendu odboru evropských projektů,např.vykonává komplexní právní činnosti v obchodněprávních a občanskoprávních věcech kraje.Vykonává metodickou,poradenskou a konzultační činnost v oboru smluv uzavíraných krajem v souvislosti s čerpáním dotací.Vypracovává právní výklady a právní stanoviska a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů ve věcech spojených s čerpáním dotací.Podrobný popis naleznete ve funkční náplni <.>
Požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské – studijní obor právo <.>
Předpoklady: Dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office,Internet),řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách,znalost anglického jazyka min.na úrovni B1.Rozhodnost,samostatnost,flexibilita,dobré komunikační a organizační schopnosti <.>
Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,d) přihláška.Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem,má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné) <.>
Předpokládaný nást...

Načteno

edesky.cz/d/5667572

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Moravskoslezský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz