« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka organizačně správního odboru - matrika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka organizačně správního odboru - matrika
MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Kancelář tajemníka
<br>
<br> Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
<br> E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz
<br> IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
<br> strana
1/2
<br>
<br> Č.j.: MUKO-70336/2022-ih
Spisová značka: 134/2022
<br>
<br>
Referent/ka organizačně správního odboru
- matrika
<br> pro území obce s rozšířenou působností Kostelce nad Orlicí
<br> (PP na dobu neurčitou)
<br>
Místo výkonu práce: Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Palackého nám.čp.38
<br>
<br> Předpoklady: fyzická osoba,která je státním občanem ČR (popřípadě fyzická osoba,která
<br> je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt),dosáhla věku 18 let,je
<br> způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk,splňuje
<br> další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním
<br> předpisem (zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů,v platném znění)
<br>
<br> Náplň práce: výkon státní správy na úseku matrik,jména a příjmení pro správní obvod
<br> obce s rozšířenou působností
<br> příprava a organizační zajištění svatebních obřadů a dalších společenských
<br> akcí,včetně vedení příslušné dokumentace a evidence
<br> příprava a organizační zabezpečení voleb do zastupitelských sborů,voleb
<br> prezidenta republiky,referenda a sčítání lidu,domů a bytů
<br> provádí legalizaci a vidimaci
<br>
Požadavky:
<br> dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
<br> odborné vzdělání,popř.úplné střední vzdělání
<br>
<br> znalosti oboru zákona č.301/2000 Sb <.>,o matrikách,jménu a příjmení
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> zákona č.21/2006 Sb <.>,o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
<br> ověřování pravosti podpisu
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky
<br> zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů
<br> zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupi...

Načteno

edesky.cz/d/5667229

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz