« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Usnesení z veřejného zasedání č.5 ze dne 31.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220831 - vypis usneseni ZO č.5.pdf [0,21 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Výpis 2 usnesení Zastupitelstva obce Kbelnice konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 31.8.2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Usnesení č.220831/01 Zastupitelstvo obce Kbelniee určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Mařana & Ing.Jana Vávru
<br> a zapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou <.>
<br> Usnesení č.220831/02 Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje program zasedání <.>
<br> Usnesení č.220831/03 Zastupitelstvo dává souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu: „Cyklotrasa Odra — Nisa
<br> č.14.část Tuř — Jičín — Jinolice a pověřuje starostu k jeho potvrzení <.>
<br> Usnesení č.220831/04,Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu
<br> podepsáním smlouvy s KG—SERVIS,spol.s r.o <.>,Dolní Nouzov 415,281 01 Velim,IČ 25682512
<br> Usnesení č.220831/05 Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s firmou IKDS s.r.o.projekční kancelář a pověřuje starostu k podepsání smlouvy <.>
<br> Usnesení č.220831/06 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č.04/2021.a pověřuje sta stu
<br> k podepsání smlo "* nj
<br> Bc F" 1“ ;- Ing.Jan Bl ha XXXXXXXX ob ' ' „Í _- j Místostarosta
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5667167

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz