« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správy a rozvoje informačních systémů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správy a rozvoje informačních systémů
Volné místo - vrchní ministerský XXXX v oddělení správy a rozvoje informačních systémů,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-176/2022-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo:
Vrchní ministerský XXXX v oddělení správy a rozvoje informačních systémů v odboru informatiky a statistiky
Na dobu neurčitou
Obor státní služby: 28 – Informační a komunikační technologie Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Jazyková znalost: znalost anglického jazyka na úrovni min.A2 dle SERR
Předpokládaný nástup: 15.listopadu 2022 nebo dle dohody
Žádosti do: 11.října 2022
Charakteristika vykonávaných činností:
Podíl na implementaci a rozvoji Informačního systému vzdělávání (realizace v úzké spolupráci s vybraným dodavatelem a s věcnými útvary ministerstva,případně i s jinými dotčenými subjekty,vedení příslušné dokumentace),příprava technického zadání pro další rozvoj tohoto systému;
prosazování a přímé naplňování principů a požadavků eGovernmentu v resortu školství v  souladu s relevantními předpisy,obecně závaznými předpisy (Informační koncepce ČR,architektonické principy eGovernmentu) a dalšími mezinárodními požadavky (např.SDG),a taktéž se strategickými záměry ministerstva,mj <.>
příprava strategických a koncepčních materiálů souvisejících s elektronizací státní správy,navrhování interních a resortních předpisů v této oblasti <,>
spolupráce s interními útvary ministerstva a jinými subjekty při řešení otázek způsobu vzájemné elektronické komunikace a předávání (výměny) XXX v rámci informačních systémů <.>
Více informací o poskytovaných benefitech naleznete  zde <.>
Více informací o místě a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.Budeme...

Načteno

edesky.cz/d/5666774

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz