« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Konkurz - ředitel/ka Mateřské školy Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurz - ředitel/ka Mateřské školy Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace
Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa
ředitel/ka Mateřské školy Vážka,Brno,Rybnická 45,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
· odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů <,>
· 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo
v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a) zákona)
· způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
· bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
· zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
· znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
Další požadavky:
- znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
· organizační a řídící schopnosti
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (čís.tel <.>,příp.e-mail) a podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete
na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/):
· ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
· ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního zařazení <,>
· strukturovaný životopis <,>
· originál,popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání <,>
· koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojopisu) <,>
· originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců) <,>
· podepsaná tzv...

Načteno

edesky.cz/d/5666738

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz