« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 28.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 15.9 <.>
<br> 2022 v 17:00 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
<br>
Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni - XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
<br>
Pozvánka a program na 28.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na úřední
<br> desce webové i fyzické <.>
<br>
<br>
Zapisovatelka: XXXX XXXXXXXXXX -odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
<br>
Výpis usnesení:
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje prodloužení termínu dokončení díla
Splašková kanalizace a ČOV v obci Výkleky do 30.4.2023 a spolu s tím
<br> souvisejících navazujících termínů dle předloženého (ukončení kolaudačního
<br> řízení do 30.6.2024,zahájení provozu a ZVA do 30.9.2024) <.>
<br> Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o
<br> dílo se zhotovitelem společností MODOS s.r.o.a pověřuje starostku obce
<br> k podpisu tohoto dodatku <.>
<br>
<br> 2.Různé
- podány informace o aktuálním dění ve výstavbě kanalizace
- podána informace o XXX,že v první polovině října proběhne další info
<br> setkání ohledně kanalizace
<br> - podána informace o asfaltování krajských silnic (koncem září)
- podána informace o nadcházejících komunálních volbách (místo,termín…)
- podány informace o nadcházejících kulturních a jiných akcích pořádaných
<br> obcí Výkleky – drakiáda 2.10.2022,obecní výlet 28.9.2022,divadelní
<br> vystoupení souboru Podhoran 15.10.2022 (pořádá obec Lazníky,lístky
<br> možno zakoupit i na OÚ Výkleky)
<br>
<br>
Zápis z 28.Zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky <.>
<br>
<br>
<br> Starostka obce: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Ve Výklekách dne XX.X.XXXX
<br>
2022-09-21T11:38:34+0200
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5665955

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz