« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Usnesení č. 8/2022 + zpráva starosty o výsledcích za volební období 2018-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ 8-2022
USNESENÍ č.8/2022
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 19.9.2022
<br> Přítomno: 7 členů OZ (viz prezenční listina)
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání:
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Zapisovatele zápisu Davida Pekáče,ověřovatele zápisu ověřovatele zápisu Ladu Hájkovou a XXXXX Abrahama a program zasedání <.>
<br> Fakturaci za měsíc 08/2022 na akci „Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice“
<br> Fakturace za stavební práce za měsíc srpen na akci „Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice“ — cena 1 322 609,3 Kč včetně DPH <.>
<br> XXX XXXXXX informoval o termínech zahájení asfaltování jednotlivých komunikací.Bude započato ve středu 21.9.2022 <.>
<br> Faktum za montáž obkladů a stavební práce — rekonstrukce obecní kuchyně
<br> Faktura za výše uvedené práce — celková cena 62 453 Kč
<br> Průběžnou hodnotící zprávu k Akčnímu plánu rozvoje obce na r.2022
<br> Hodnotící zpráva bude vyvěšena na internetových stránkách obce <.>
<br> Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
<br> 3)
<br> Starosta obce XXX XXXXXX informoval o výsledcích a hospodaření obce za volební období XXXX — 2022.Lenka Slechtová upozornila na informaci,že lesní altán byl v celé výši hrazen z dotace <.>
<br> Podrobnosti viz příloha č.l k zápisu <.>
<br> Diskuze:
<br> Závěr:
<br> XXX XXXXXX poděkoval všem zúčastněným a v XX:XX hod ukončil zasedání <.>
<br> XXXXX XXXXX,/ XXX XXXXXX místostarosta obce *,; ' ' starosta obce Í.5 0 B E C HVO ZD N I C E
<br> IČ: 459 78 662 (z)

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz