« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Veřejná vyhláška o návrhu zadání územního plánu Radenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_zadání_ÚP_Radenice.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: VÝST/44664/2022-nevrt /7089/2022 Dne: 21.09.2022
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: nevrtal.v@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O NÁVRHU ZADANÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADENICE
<br>
Městský úřad Velké Meziříčí v souladu s § 6 odst.1,písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“),pořizuje
<br> pro obec Radenice Územní plán Radenice (dál jen „ÚP Radenice“),řešící katastrální území
<br> Radenice.V souladu s ustanovením § 47 odst.2 stavebního zákona Vám zasíláme návrh zadání
<br> územního plánu Radenice.Dále se doručí návrh zadání ÚP veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br> Návrh zadání ÚP Radenice bude od 22.09.2022 do 21.10.2022 vystaven k veřejnému
<br> nahlédnutí:
<br> • na MěÚ Velké Meziříčí,odbor výstavby a územního rozvoje,kancelář č.322 <,>
<br> • na internetové adrese: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-
planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1253-
<br> radenice#belowmap
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 47,odst.2 stavebního zákona,může každý do 15 dnů ode dne
<br> doručení veřejné vyhlášky uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.Do 30 dnů od obdržení
<br> návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele
<br> vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních
<br> předpisů a územně plánovacích podkladů.V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u
<br> pořizovatele stanovisko,sousední obce ...

Načteno

edesky.cz/d/5665587

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz