« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument155_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument155_2022.pdf
1/2
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> www.polanka.cz
<br> * „Qi Statutární město Ostrava
<br> : Uřad městského obvodu Lhotka
<br>,„7,-
<br> sňato dne: podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2022
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Lhotka,tajemnice,vyhlašuje dne 19.září 2022 výběrové řízení č.1/2022 pod č.].LHOT/1198/22/T aj a sp.zn.S-LHOT/1198/22/1 na obsazení pracovního místa v rámci úřadu městského obvodu <.>
<br> Druh práce: referent úseku stavebního a komunálních služeb
<br> Charakteristika vykonávané práce: zejména zajišťování agendy výkonu obecného stavebního a speciálního stavebního úřadu,zajišťování agendy výkonu silničního správního úřadu,zajišťování agendy správy složek životního prostředí,ochrany zemědělského půdního fondu,myslivosti,rybářství,zemědělství,veterinární a rostlinolékařská péče apod <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br> Zařazení: úředník
<br> Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonickěho směru v magisterském studijním programu či vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu <.>
<br> Platové zařazení: 10.platová třída podle délky uznané praxe,v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,smožností přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Délka pracovního poměru: doba neurčitá
<br> Předpokládaný nástup: od 1.listopadu 2022 nebo dle dohody
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru: fyzická osoba,která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem,který má vCeskě republice trvalý pobyt),dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládáníjednacího jazyka <.>
<br> Jiné požadavky — znalost a orientace v těchto právních předpisech:
<br>.záko...

Načteno

edesky.cz/d/5665015

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz