« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument156_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument156_2022.pdf
Statutární město Ostrava Usneseni městský obvod Poianka zastupitelstvo městského obvodu
<br> _„aw-.-_-—.— <.>,<.>
<br> Úřední doska um,Polanka nad Odrou www.pohnkamz
<br> „=o*/AM vyvěšeno dne: níš/Jó Podpisďz'í/
<br> M0 dne: MWA.<.> <.>
<br>.„„.<.>.—__ <.>
<br> Usnesení 18.zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.09.2022
<br> čís.0224IZMOb-Poll1822l18
<br> 0235/2M0b-POIl1822118
<br> XXXXX XXXXXXX Ma rtina Šoustalová starosta místostarostka
<br> \! souladu X náizemm EU 20161579 o ochraně fyzwckych osob v souvrsmsl: se zpracováním osoomch ÚOBJÚ a o voir-em pohybu téchlo udau & o zrušení směrmce 9554658 a zákonem č 110/2019 o zpracovarí osobnch udaju |e comment zveíemén v upravena podobě
<br> QŠT RAVA ! ! ! POLANKA Strana 1/6 NAD ODROU
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Polanka
<br> zastupitelstvo městského obvodu
<br> Usnesení
<br> Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čisel ze dne: 14.09.2022
<br> Číslo usneseni
<br> 0224/2MOb-Pol/1822/18 0225/ZM0bLPol/1822/18 0226/ZMOb-Polf1822/18 0227/ZMOb-P0111822l18
<br> 0228/ZMOb-Poí/1822l18
<br> 0229/ZMOb-Pol/1822/18
<br> OZBO/ZMOb-Pol/1822f18 O231fZMOb-Pol/1822I18
<br> 0232/ZMOb-P01/1822/18
<br> 0233/ZMOb-Poli1822/18 0234/ZMOb—Poll1 822/18 O235/ZMOb-Pol/1 822118
<br> Materiál
<br> ZMOb/0031l22 ZMOb/0032/22 ZMOb/0033/22 ZMOb/0034/22
<br> ZMOb/OD28I22
<br> ZMOb/0030/22
<br> ZMOb/0029f22 ZMOb/OOÍ35/22
<br> ZMOb/0036/22
<br> ZMOb/0037122 ÚMOb/0038122 ZMOb/OO39/22
<br> Název
<br> Schválení programu jednání
<br> Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17.jednání zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou ze dne 15.06.2022
<br> Určení ověřovatelů zápisu o proběhu zasedání Zastupitetstva městského obvodu
<br> Kontrola usnesení ze 17.jednání zastupitelstva městského obvodu ze dne 15.00.2022
<br> Úplatně nabytí pozemku par.(:.1475/3 ostatní plocha,ostatní komunikace.v k.ú.Polanka nad Odrou
<br> Záměr prodeje pozemku par.č.2833,o ceíkové výměře 58 m2 — žadatel: _ Program pro poskytovaní dotací pro 2...

Načteno

edesky.cz/d/5665014

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
06. 12. 2022
06. 12. 2022
06. 12. 2022
06. 12. 2022
06. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz