« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument157_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument157_2022.pdf
Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> www.polanka.cz
<br> Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 1.května 330/160,725 25 Ostrava—Polanka nad Odrou odbor stavební.dopravy a životního prostředí
<br> vyvěkno „220092022 podpis
<br> Mc.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.wd'PBT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ZE DNE: 23.08.2022 QPIS ZN.: SZ CJ 02613/2022/3 Žadatel: C.JL: CJ OŽSSČ/ŽOŽŽÍSDůZP/Val Ein-ab Group s_r_0_ VYRIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ XXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: lvalkovaga/polankapstrava.ez Pověřená osob a' Mgr.XXXXXXX XXXXX Doručovací adresa: Eltrab Group s.r.o.Kostíkovo náměstí 639 738 01 Frýdek-Místek DATUM: 16.09.2022 VYPRAVENO: 19.09.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 5 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění a podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení & 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dále jen „silniční správním úřad“),podle š124,odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách někte- rých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle & 2 zákona č.314/2002 Sb.a g 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou pů- sobností stanoví pro místní komunikace 1...

Načteno

edesky.cz/d/5665013

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz