« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument158_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument158_2022.pdf
Statutární město Ostrava ».<.> : w,Městský obvod Ostrava—Jih Vyberove rlzenl úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení (">.25l2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru bytového a ostatního hospodářství
<br> 5 náplní práce: referentfka bytového a ostatního hospodářství-ekonomika - zaměstnanec zajišt'uje činnosti na svěřeném úseku hospodaření s bytovým fondem,a to zejména vystavování objednávek,vedení knihy došlých a odeslaných faktur,včetně vystavování odběratelských faktur,platebních poukazů,pokladních dokladů a úhrady dodavatelských faktur,vedení operativní evidence majetku,sledování a inventarizace pohledávek a jejich případné vymáhání,provádění měsíčních účetních uzávěrek,administrace veřejných zakázek v systému EZAK,zveřejňování dokumentů v registru smluv,vyřizování běžné obchodní korespondence apod <.>
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 21 710,— Kč — 31 820,- Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.2622006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení nebo dohodou Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a.jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br>.státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde—li o cizího státního občan...

Načteno

edesky.cz/d/5665012

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz