« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Cheb
<br> odbor stavební a životního prostředí
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Čj: MUCH 87094/2022 Cheb 05.09.2022 SpZn.: KSÚ 7355/2022
<br> Sk.Zn.: 280.4/85
<br> Počet listů/příloh: 1/1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> smídova©cheb.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na mzemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 5 124 odst.8 a ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu “) na základě podnětu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,příspěvkové organizace,IČ: 709 47 023,Chebská 282,356 01 Sokolov,a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK- 71568/ČJ-2022- 190206 ze dne 24.08.2022,v návaznosti na ustanovení 55 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení stálé svislé dopravní značky P 8 „Přednost před protijedoucími vozidly“ na silnici íll.třídy č.21413 (dále jen „silnice lll/21413“) umístěné na p.p.č.503,k.ú.Dolní Lipina,obec Lipová,v km provozního staničení cca 2,630 ve směru jízdy na Mechovou <.>
<br> Důvod: zajištění bezpečného průjezdu zúženým úsekem silnice lil/21413 kolem stávající stodoly usedlosti Dolni Lipina 2
<br> Podmínky:
<br> 1.Osazení dopravní značky bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na po...

Načteno

edesky.cz/d/5664438

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz