« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Nedostatečné identifikovatelní vlastníci v k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva 1083567866_2_Výzva.pdf [0,06 MB]
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům
nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsso označeni v katastr
<br> nemovitostí dostatečně rčitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsso
označeni v katastr nemovitostí dostatečně rčitě,jsak vyžad jse katastrální zákon,aby se přihlásili
ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tmto upozorruje na skutečnost,že pokud
se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustl.Potom ve smyslu § 1045,odst.2
tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 14.1.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
Pozemky_1083567866_1_Radotín u Lipníka nad Bečvou.pdf [0,04 MB]
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OPO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
Přerov Radotín Radotín u Lipníka nad OFO
<br>
<br> OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel
XXX XXXXXXX č.p.XX,Lhota XXXXXXXXX X X
Neznámý vlastník adresa neznámá 26349017010 1 1
XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X
XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X
XXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X
XXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Oprost XXXXXXXXX X 1
XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,Lhota XXXXXXXXX X X
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Radotín XX XXXXXXXXX X X
<br>
<br> Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku
4635 orná půda
15 zastavěná plocha a nádvoří
188 ostatní plocha ostatní komunikace
2608 orná půda
10961 orná půda
9076 orná půda
5639 orná půda
101 ostatní plocha ostatní komunikace
<br>
<br> Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce
Radotín u Lipníka nad Beč 75
Radotín u Lipníka nad Bečv10001
Radotín u Lipníka nad Beč 89
Radotín u Lipníka nad Beč 89
Radotín u Lipníka nad Beč 101
Radotín u Lipníka nad Beč 95
Radotín u Lipníka nad Beč 100
Radotín u Lipníka nad Beč 103
<br>
<br> Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
<br> stavba pro dopravu budova bez čp/če,stavba 11000
<br>
List1
Aktualizované údaje_0_ČJ - UZSVM_OPR_5656_2022-OPRM(1).pdf [0,39 MB]
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PŘEROV <,>
BAJÁKOVA 831/16,750 02 PŘEROV
<br> 5992/OPR/2022-OPRM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/OPR/5656/2022-OPRM-VR
<br> VYŘIZUJE: Rohová Věra,Bc.DiS <.>
<br> ÚTVAR: 7115
<br> TELEFON: +420 581 250 641
<br> E-MAIL: Vera.Rohova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n
<br> Obec Radotín
43
75354 Radotín
<br> DATUM: 16.09.2022
<br> Aktualizované údaje – evidence nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br> S odvoláním na povinnost stanovenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ustanovením § 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,v platném znění,Vám
v příloze předáváme v elektronické formě aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených
v ustanovení § 64 odst.2 téhož zákona,ke zveřejnění na úřední desce Vaší obce a k Vašemu
dalšímu využití.Současně Vám zasíláme v souladu s ust.§ 65 odst.3) katastrálního zákona
k zveřejnění také výzvu,aby se vlastník přihlásil ke svému vlastnictví <.>
<br> Aktualizované přehledy Vám budou zasílány stejnou formou vždy bezprostředně po jejich obdržení
z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
ředitelka odboru
<br> Odloučené pracoviště Přerov
<br> Přílohy: dle textu
<br>
2022-09-16T12:41:38+0200

Načteno

edesky.cz/d/5663924

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz