« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 09/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 09/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.9/2022 ze dne 13.09.2022
<br> Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 59/09/2022
13.09.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený návrh programu s doplněním bodu pronájem bytu – záměr.<.>
Hlasování: pro: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.59/09/2022
<br>
60/09/2022
13.09.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje dočasný pronájem pozemku 440/62 v k.ú.Rakovice o výměře 33,80 m2 firmě DIVIa stavební s.r.o.U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 – Michle na období září/2022 – srpen/2024.Výše nájemného za 1 rok činí 338,-Kč,to je 10 Kč/1 m2 <.>
<br> Hlasování: pro: 6 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.60/09/2022
<br>
61/09/2022
13.09.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí se změnou přiložených změn souvrství vozovek (polních cest),při dodržení parametrů únosnosti a šíře vozovky.Jedná se o vozovky SO 152,SO153,SO154,SO155.1,SO158 <.>
<br> Hlasování: pro: 6 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.61/09/2022
<br>
62/09/2022
13.09.2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakovice souhasí se změnou podjezdu SO155.1 na nadjezd ve stejné kategorii P4/30 (ekodukt),za předpokladu,že v majetku a správě obce bude pouze cesta a nikoliv EKODUKT <.>
<br> Hlasování: pro: 6 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.62/09/2022
<br>
63/09/2022
13.09.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s vy věšením záměru na pronájem bytu pí.Janě Jirešové
Hlasování: pro: 6 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.63/09/2022
<br>
<br>
<br>
Datum vyhotovení zápisu: 19.09.2022
<br> Zapsal: XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
……………………………………….<.> ……………………………………….<.>
XXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5663899


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz