« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Zápis ze 42.zasedání ZO (1) - 13.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 42.zasedání ZO (1) - 13.9.2022
Zápis ze 42.zasedání ZO Šumavské Hoštice – 13.9.2022
<br> Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,M.Koča,T.Hubáček,V.Sedlák,J.Plechinger
Omluven : F.Koška Občané : ---- Hosté : ----
<br> 1.Zahájení,přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík,J.Plechinger
Ověřovatelé zápisu : M.Koča,T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu.Hlasování : 6 pro,schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Vyhodnocení VŘ - zpracovatel ÚP Šumavské Hoštice <.>
Oslovena Ing.Arch.XXXX XXXXXXXXX – zpracovala stále platný ÚP <.>
Předložena nabídka – splnila podmínky zadání <.>
Návrh : Schválit firmu Architektonický ateliér ARSPRO (Ing.arch.Dana Pavelková) <,>
Domoradická 87,381 01 Český Krumlov,IČ 15786013 jako zpracovatele nového
územního plánu Šumavské Hoštice; XXXX : XXXXXX,XX Kč bez DPH <.>
Hlasování : 6 pro,schváleno
6.My v XXX Jihočechy nenecháme II
Dotační program JČ kraje – podpora seniorů a malých dětí <.>
Zastupitelé seznámeni s programem a podmínkami pro přidělení dotace <.>
Jestliže mají žadatelé získat podporu,musí se do programu přihlásit obec,ve které
mají trvalý pobyt <.>
Návrh : Schválit účast obce v DP JČ kraje My v XXX Jihočechy nenecháme II; +
termín pro podání žádostí – do 30.11.2022.Hlasování : 6 pro,schváleno
7.Prodej pozemků určených k výstavbě RD <.>
Podány 2 žádosti.Záměr prodeje vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 18.8.2022 <,>
sejmut z ÚD i elektronické ÚD dne 13.9.2022 <.>
a)p.xxxxx,Š.Hoštice xx; žádost o pozemek p.č.835/8 v k.ú.Š.Hoštice o výměře 847
m2.Plně souhlasí s podmínkami prodeje (schváleny 9.8.2022) <.>
Návrh : Schválit prodej obecního pozemku p.č.835/8 o výměře 847 m2
v k.ú.Š.Hoštice panu xxxxxxxx,Š.Hoštice xx; cena 1058750,00 Kč bez DPH; za
podmínek schválených 9.8.2022.Termín uhrazení kupní ceny – 15.10.2022 <.>
Hlasování : 6 pro,schváleno
b)p.xxxxxxxx,Vyšovatka xx,žádost o pozemek p.č.835/7 v k.ú.Š.Hoštice o výměře
742 m2.Plně souhlasí s podmínkami prodeje (schváleny 9.8.2022) <.>
Návrh : Sc...

Načteno

edesky.cz/d/5663816

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz