« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Usnesení ze 42.zasedání ZO (1) - 13.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 42.zasedání ZO (1) - 13.9.2022
Usnesení ze 42.zasedání ZO Šumavské Hoštice – 13.9.2022
<br> Usnesení č.42
<br> 1.ZO schvaluje :
-firmu Architektonický ateliér ARSPRO (Ing.arch.Dana Pavelková),Domoradická 87 <,>
381 01 Český Krumlov,IČ 15786013 jako zpracovatele nového územního plánu
Šumavské Hoštice; XXXX : XXXXXX,XX Kč bez DPH
-účast obce v DP JČ kraje My v XXX Jihočechy nenecháme II; termín pro podání
žádostí – do 30.11.2022
-prodej obecního pozemku p.č.835/8 o výměře 847 m2 v k.ú.Š.Hoštice panu xxxxx <,>
Š.Hoštice xx; cena 1058750,00 Kč bez DPH; za podmínek schválených 9.8.2022 <.>
Termín uhrazení kupní ceny – 15.10.2022 <.>
-prodej obecního pozemku p.č.835/7 o výměře 742 m2 v k.ú.Š.Hoštice paní xxxxxx <,>
Vyšovatka xx,383 01 Prachatice; cena 927500,00 Kč bez DPH; za podmínek
schválených 9.8.2022.Termín uhrazení kupní ceny – 15.10.2022 <.>
(Podmínky : XXXX za X mX – XXXX,- Kč bez DPH; podmínky : stavební povolení <,>
ohlášení stavby – do 3 let od podpisu kupní smlouvy (nesplnění – vrácení pozemku
obci za kupní cenu),dokončení stavby do 7 let od podpisu kupní smlouvy (nesplnění
– smluvní pokuta 500000,-Kč),v případě prodeje před dokončením stavby předkupní
právo pro obec Šumavské Hoštice)
-p.T.Hubáčka na zimní údržbu MK 2022/2023 (Vojslavice) – cena 800,- Kč/h.bez DPH
-p.F.Pojsla na zimní údržbu MK 2022/2023 (Š.Hoštice,Kosmo) – cena 800,-Kč/h.(není
plátce DPH)
-zápis do obecní kroniky za rok 2021 (zapíše starosta obce)
<br>
2.ZO pověřuje : ------
<br> 3.ZO bere na vědomí :
-zhodnocení volebního období 2018-2022 (starosta obce)
<br>
4.ZO doporučuje :
-starostovi uzavřít pachtovní smlouvu na pacht částí obecních pozemků p.č.1002 a
p.č.999 (přibližně 500 m2) v k.ú.Šumavské Hoštice – paní xxxxxx – cena 500,- Kč/rok
<br>
5.ZO určuje : -----
<br>
<br>
<br>
<br> ……….………………….<.>.<.>.<.> ……………………………….<.>
starosta místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/5663815

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz