« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Lipová podle 5 29 zákona
<br> v
<br> c.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Lipová se uskuteční v pátek dne 23.9.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.9.2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volebnímístnost Obecní úřad,Lipová 130,Lipová
<br> pro voliče bydlící v katastrálním území Lipová u Chebu
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volebním/'stnosti <.>
<br> 5.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li ocizince,průkazem o povolen/k pobytu.Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> V Lipové dne 8.9.2022
<br> Ing.Vladimír udá
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5663747


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz