« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Rozpočtové opatření č. 12/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 12/2022 [0,17 MB]
OBEC PUSTIMĚŘ
Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČO: 00292231
<br> web: www.pustimer.eu tel.: 517 357 278
<br> e-mail: ou@pustimer.eu tel <.>,fax: 517 357 281
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.12/2022
<br> PŘÍJMY
<br> Řádek
<br> číslo
SU § Pol.ÚZ
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Zvýšení +
<br> Snížení –
DŮVOD
<br> 1 231 4222 00435 -- 500 000 +500 000
<br> Dotace na projektovou
<br> dokumentaci Dům
<br> seniorů
<br> 2 231 4122 00339 -- 40 000 +40 000
Dar – nejlépe opravená
<br> kulturní památka
<br>
<br>
<br>
<br> 540 000
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Řádek
<br> číslo
SU § Pol.ÚZ
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Zvýšení +
<br> Snížení –
DŮVOD
<br> 1 231 3631 5169 97 000 135 800 + 38 800 Pasport veř.osvětlení
<br> 2 231 6171 5169 100 000 350 000 + 250 000 Studie objektu OÚ
<br>
<br>
<br>
<br> 288 800
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Řádek
<br> číslo
SU § Pol.ÚZ
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Zvýšení +
<br> Snížení –
DŮVOD
<br> 32 650 400 32 399 200 -251 200
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,účetní ………………………………………
<br>
<br> Bylo schváleno v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,na schůzi Zastupitelstva obce Pustiměř konané dne 1.9.2022 usnesením
<br> č.289/22 Z 25 <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………… <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX – starosta v.r <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5663331


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz