« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III. třídy, ul. Kleštínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III. třídy, ul. Kleštínek
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy Č- JJ MMB/0465969í2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX SP- ZNJ 5400/0D/MMBJO4360611202215 TEL: 542 174 759
<br> E'MA'L: handl.martin©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci |||.třídy,ul.Kleštínek,Brno (MČ Jehnice)
<br> Vytlěšeno dne:,tj/O,Cr.2 c ? 2 Sejmuto dne: „2 4'_ f(o_ ?0 2,1)
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Z 0.Or.<.> ? cn &
<br> Ulice Kleštínek,místní komunikace III.třídy,Brno,místní úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),obdržel dne 29.8.2022 návrh místní upravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Kleštinek,Brno,podaný společností EMBRA Correct,a.s <.>,se sídlem Česká 184,664 31 Česká,formou výkresu č.01,snazvem „Situace dopravního značení",pod názvem akce „CHODNÍK NA UL.KLEŠTÍN EK,BRNO-JEHN lCE",zpracovaného společností Ateliér DPK,s.r.o <.>,IČO: 25348817,s datem srpen 2022,formát 5 A4,měřítko 1:250,č.zakázky 17_03_118,doplněný vyjádřením Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,pod č.j.: KRPB-Ti928-6íČJ-2022—0602Dl—KOL,ze dne 14.9.2022 <.>
<br> V obsahu vyjádření dotčeného orgánu č.j.: KRPB—71928-6/ČJ-2022-0602Dl-KOL,ze dne 14.9.2022 bylo uvedeno následující: „Policie České republiky,pracoviště dopravního inženýrství Dl MŘP Brno v kontextu ustanovení 9 77 odst.2/ písm.b) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění jeho pozdějších změn a doplnění,NESOUHLASÍS předloženým návrhem místní úpravy pro...

Načteno

edesky.cz/d/5663273

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz