« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Výpis usnesení ze zápisu 20. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze zápisu 20. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
VÝPIS USNESENÍ ze zápisu 20.zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále také "ZM VÚ“),konaného dne 14.9.2022 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě [volební období 2018 — 2022/
<br> Usnesení č.1 k bodu č.2 pozvánky ZM vú schvaluje zápis z 19.zasedání ZM vú ze dne 15.6.2022 <.>
<br> Usnesení č.2 k bodu č.3 pozvánky ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.3 k bodu č.4 pozvánky ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.4 k bodu č.5 pozvánky ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj městyse <.>
<br> Usnesení č.5 k bodu č.6 pozvánky ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 19.zasedání ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.6 k bodu č.7 pozvánky ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku parc.č.166/1 za cenu dle znaleckého posudku.Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce pod poř.č.43/2022.Náklady Spojené s prodejem hradí kupující <.>
<br> Usnesení č.7 k bodu č.8 pozvánky ZM VÚ neschvaluje prodej části pozemku parc.č.166/1,ostatní plocha v k.ú.Velký Újezd na žádost č.j_ UMVU/804/2022 <.>
<br> Usnesení č.8 k bodu č.9 pozvánky ZM VÚ schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Olomouckým krajem,IČO 60609460 3 Městysem Velký Újezd,IČO 00299677 na část pozemků parc.č.3459/1 a parc.č.3458,k.ú.Velký Újezd <.>
<br> Usnesení č.9 k bodu č.10 pozvánky ZM VÚ souhlasí se změnou ceny prodávaného majetku — požární automobil (inventární číslo: 1304) na 36.000,- vč.DPH.Prodej byl schválen na zasedání ZM dne 15.6.2022 usnesením č.16 <.>
<br> Usnesení č.10 k bodu č.11 pozvánky ZM VÚ schvaluje Plán rozvoje sportu městyse Velký Újezd
<br> Usnesení č.11 k bodu č.12 pozvánky ZM VÚ souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000,— Kč na restaurování kříže u kostela <.>
<br> Usnesení č.12 k bodu č.13 pozvánky ZM VÚ schvaluje finanční dar 1000,- Kč každému členu komisí rady a výborů zastupitelstva.Tyto finanční dary se netýkají členů zastupitelstva <.>
<br> Usnesení č.13 k bodu č.14 pozvánky
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/5663263

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz