« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - prodej pozemku 25/2 k.ú.Hluboš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

25_2_záměr.pdf (551.16 kB)
Záměr obce Hluboš prodat pozemek v
<br> jejím vlastnictví
Obec Hluboš
<br> Obecní úřad Hluboš
<br>
<br> Hluboš 25.04.2022
<br> Obec Hluboš zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Z Á M Ě R
<br> PRODAT
<br>  pozemek parcelní číslo 25/2,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,zapsaného na LV
<br> č.10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Pří-
<br> bram,pro katastrální území Hluboš a obec Hluboš <.>
<br> Pozemek parc.č.25/2 má celkovou výměru 26 m2 <.>
<br>
<br>
<br>  Bližší informace lze získat u Jiřího Čajana,starosty obce Hluboš tel.724 180 5639 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:26.04.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne 11.05.2022
<br> XXXX XXXXX
<br> starosta obce Hluboš

Načteno

edesky.cz/d/5662504

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz