« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - prodej pozemků 1138/14 a 1058/5 k.ú Hluboš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1138_14-1058_5 záměr.pdf (556.98 kB)
Záměr obce Hluboš prodat pozemek v
<br> jejím vlastnictví
Obec Hluboš
<br> Obecní úřad Hluboš
<br>
<br> Hluboš 01.02.2022
<br> Obec Hluboš zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Z Á M Ě R
<br> PRODAT
<br>  pozemek parcelní číslo 1138/14,druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace,za-
<br> psaného na LV č.10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální
<br> pracoviště Příbram,pro katastrální území Hluboš a obec Hluboš <.>
<br> Pozemek parc.č.1138/14 má celkovou výměru 151 m2 <.>
<br>
<br>  pozemek parcelní číslo 1058/5,druh pozemku zahrada,zapsaného na LV č.10001 vede-
<br> ném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram,pro kata-
<br> strální území Hluboš a obec Hluboš <.>
<br> Pozemek parc.č.1058/5 má celkovou výměru 1 m2
<br>
<br>  Bližší informace lze získat u Jiřího Čajana,starosty obce Hluboš tel.724 180 5639 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:01.02.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne 16.02.2022
<br> XXXX XXXXX
<br> starosta obce Hluboš

Načteno

edesky.cz/d/5662503

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz