« Najít podobné dokumenty

Obec Loučka - Výpis z usnesení 34./6./2022 zasedání zastupitelstva obce Loučka ze dne 8. 9. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loučka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z usnesení 34./6./2022 zasedání zastupitelstva obce Loučka ze dne 8. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Loučka
Výpis z usnesení ze 34./6./2022 zasedání Zastupitelstva obce Loučka
<br> Dne 16.9.2022
<br>
Usnesení č.34./6.1./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka určuje zapisovatelku Mgr.Marii Mikulovou,ověřovateli zápisu:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> Usnesení č.XX./6.2./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
<br> Loučka <.>
<br>
<br> Usnesení č.34./6.3./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje program 34./6./2022 zasedání zastupitelstva obce Loučka <.>
<br>
Usnesení č.34./6.4./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka se usneslo přesunout bod „Dopracování změny č.2 Územního plánu“ do dalšího
<br> zasedání <.>
<br>
<br> Usnesení č.34./6.5./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje rozpočtovou změnu č.3 <.>
<br>
<br> Usnesení č.34./6.6./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu 85/3.3 dle stávajících podmínek <.>
<br>
<br> Usnesení č.34./6.7./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje záměr odkoupení parcel pod nově postaveným prodlouženými
<br> chodníky na Hrabinách a směrem k Újezdu a zároveň pověřuje starostu s přípravou kupních smluv <.>
<br>
<br> Usnesení č.34./6.8./2022
<br> Zastupitelstvo obce Loučka schvaluje dar pro nemocnici Milosrdných bratří Vizovice - 10 m3 palivového
<br> dříví <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX _______________________ Mgr.XXXXX XXXXXXXX ___________________
<br> Starosta obce Místostarostka obce
<br>
2022-09-19T12:23:07+0200
XXXXX XXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5661482

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loučka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz