« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Informace Českého telekomunikačního úřadu - září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace Českého telekomunikačního úřadu - září 2022 (1.39 MB)
A český telekomunikační úřad čTÚ se sídlem Sokolovská 219,Praha 9
<br> v poštovní přihrádka 02,225 02 Praha 025
<br> Informace Českého telekomunikačního úřadu
<br> pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
<br> Český telekomunikační úřad oznamuje.že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí.což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb.Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.Tato nepříjemná situace může být způsobena tím,že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty,které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní,po přechodu televizního vysílání na standard DVB-TZ,jsouurčeny pro nové mobilní sítě.Abychom mohli společně případné technické problémy,pokud'se—vyskytnou,co nejdříve vyřešit.seznamte se se zde uvedenými informacemi.abyste mohli i“ “nadále“ nerušeně sledovat televizí přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby <.>
<br> V souladu s platnou legislativou (zákon č.127/2005 Sb <.>,o elektronických komunikacích a změně některých souvisejíqgíčh zákonů) je v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního příjmu povinen zajistit.provoZovatel základnová stanice mobilní sítě (mobilní operátor).Nejčastějším,a také > ' Íektívnějším řešením problému je technický zásah přímo na Vaší televizní anténě.K tomaahy-takímobilní operátor musel učinit je nutné.aby Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚwl v damvěm oázodl _a túto povinnost operátorovi uložil.tudíž se musí ČTÚ o Vašem problěiňuřvčšs aedčt Aby celý proces proběhl co nejrychleji,doporučuje ČTÚ postupovat podle následujících zásad:
<br> Rušení televizního příjmu přes anténu.se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu.Při tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:
<br> ].Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:
<br>.Ověřit si.zda televizní přijímač a jeho přijímací a...

Načteno

edesky.cz/d/5661315

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz