« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Veřejná vyhláška -Modernizace silnice III-12830, křiž. I-34- Vlčetínec - Dívčí Kopy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Modernizace silnice III-12830, křiž. I-34- Vlčetínec - Dívčí Kopy (1.54 MB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHÚV HRADEC
<br> ODBOR DOPRAVY Klášterská 135,377 01 Jindřichův Hradec
<br> vÁš DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 18.05.2022
<br> či510 JEDN.: DOP/28969/22/An SPlS.ZN.: DOP/5486/2022 VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXX TELEFON: XXX XXX XXX E-MAIL: antuseijhcz DATUM: XX.XX.2022
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad,podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění,á š 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle 5 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení.Řízení se zahajuje na základě žádosti o vydání stavebního povolení,kterou podal dne 20.05.2022 Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,Č.Budějovice 370 76,IČ: 70890650,zastoupený Sprá- vou a údržbou silnic Jihočeského kraje,Nemanická 2133/10,370 10 č.Budějovice,IČ: 70971641 (dále jen stavebník) na stavbu: „Modernizace silnice III/ 12830,křiž.l/34 — Vlčetínec — Dívčí Kopy“ v k.ú.Vlčetínec na parcelách číslo:
<br> 930/1,930/4 a 938/2 ve vlastnictví Jihočeský kraj s právem hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
<br> 258/3 ve vlastnictví XXX XXXXXXX a Zdeňka Škrletová
<br> XXX ve vlastnictví Zemědělské družstvo „Kalich“
<br> 314 ve vlastnictví XXXXX XXXXXX
<br> XXX/XX a XXX ve vlastnictví Zemědělské družstvo Nová Včelnice
<br> 454,896/8 a 918/2 ve vlastnictví Obec Vlčetínec
<br> 64 ve vlastnictví XXXXX XXXXX
<br> St.XX a XX/X ve vIastnictvíJosef Beneda a XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX
<br> V k.ú.Dívčí Kopy na parcelách číslo:
<br> 380/1 a 394/1 ve vlastnictví Jihočeský kraj s právem hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeské- ho kraje
<br> 379/5,380/4 a 393/1 ve vlastnictví Obec Dívčí Kopy
<br> 182/1 ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX/X ve vlastnictví XXXX XXXX
<br> IČ XXXXXXXX _ _ XXX XXX XXX DIČ C200246875 *.*,podatelna©jh.cz lD D...

Načteno

edesky.cz/d/5661314

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz